prijatá objednávka

Definícia pojmu prijatá objednávka v ekonomickom slovníku. Výraz prijatá objednávka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu “prijatá objednávka”

Objednávka, ktorá je prijatá na vybavenie.