podaj zásielky

Definícia pojmu podaj zásielky v ekonomickom slovníku. Výraz podaj zásielky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu “podaj zásielky”

Odovzdanie zásielky dopravcovi na prepravu; uskutočnený je okamihom prijatia zásielky na prepravu.