Obecné zastupiteľstvo

Definícia pojmu Obecné zastupiteľstvo v ekonomickom slovníku. Výraz Obecné zastupiteľstvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu “Obecné zastupiteľstvo”

– zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volí sa na 4 roky.