Obchodný register

Definícia pojmu Obchodný register v ekonomickom slovníku. Výraz Obchodný register sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika.

Definícia výrazu “Obchodný register “

Verejný zoznam vedený na príslušnom súde, v ktorom sú zapísané subjekty zaoberajúce sa podnikateľskou činnosťou.