Následná škoda

Definícia pojmu Následná škoda v ekonomickom slovníku. Výraz Následná škoda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu “Následná škoda”

Strata, následne vyvolaná poistnou udalosťou (odpratávacie a zachraňovacie náklady, strata zisku a podobne).