Koniec poistnej doby

Definícia pojmu Koniec poistnej doby v ekonomickom slovníku. Výraz Koniec poistnej doby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu “Koniec poistnej doby”

Termín, ktorým sa ukončí platnosť poistnej zmluvy.