Graf

Definícia pojmu Graf v ekonomickom slovníku. Výraz Graf sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu “Graf”

znázorňuje závislosti jedného alebo viacerých typov údajov od vybraného typu údajov