Gestika

Definícia pojmu Gestika v ekonomickom slovníku. Výraz Gestika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu “Gestika”

Pohyby rúk podporujú a zvýrazňujú to, čo práve chceme povedať slovami. Tento typ komunikácie.