Economic order quantity EOQ

Definícia pojmu Economic order quantity EOQ v ekonomickom slovníku. Výraz Economic order quantity EOQ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu “Economic order quantity EOQ “

Ekonomická veľkosť objednávkySpôsob určenia optimálnej veľkosti objednávacieho množstva pre doplnenie do skladu výpočtom pre danú sortimentnú položku podľa Wilsonovho (Campovho) vzorca, minimalizujúceho celkové náklady ako náklady na udržovanie zásob a náklady na objednanie.