Downgrade

Definícia pojmu Downgrade v ekonomickom slovníku. Výraz Downgrade sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu “Downgrade”

, znamená používanie nižšej verzie produktu, než na ktorú používateľ získal licenčné oprávnenie