depónia

Definícia pojmu depónia v ekonomickom slovníku. Výraz depónia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu “depónia”

Uloženie nepoužitého výkopku v tvare násypu; skládka.