Bankrot

Definícia pojmu Bankrot v ekonomickom slovníku. Výraz Bankrot sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu “Bankrot”

Neschopnosť dlžníka splácať záväzky, úpadok. Je to aj spôsob ochrany dlžníka pred veriteľmi pri neschopnosti splácať záväzky.