Aukcia

Definícia pojmu Aukcia v ekonomickom slovníku. Výraz Aukcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika.

Definícia výrazu “Aukcia “

Typ transakcie, pri ktorej sa kupec vyberá podľa najvyššej ponúknutej ceny spomedzi viacerých záujemcov, ktorí verejne deklarovali záujem kúpiť predmet aukcie.