Definícia pojmu analýza trhu – Ekonomický slovník

Výraz analýza trhu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj.

Definícia výrazu “analýza trhu”

1. Systematický prieskum rastu a zloženia trhu ako základu pre predpovede predaja. 2. Vysvetlenie vývoja na trhu s dôrazom na nákupné zvyklosti a výdajové diagramy (Viď trh 3).

Pridaj komentár