Štátne podniky – Zákon č. 111/1990Zb. Zákon o štátnom podniku
Zakladateľ- Ústredný orgán štátnej správy
Dokument – Zakladateľská listina
Vznik – zápisom do OR
Orgány- riaditeľ (št. orgán), dozorná rada

Združenie
– právna forma bez právnej subjektivity
– môže ho založiť neobmedzený počet PO alebo FO – účastníkov
– podnikajú na základe zmluvy o združení
– účastníci sú právnymi subjektami
– najčastejší predmet podnikania – projektové organizácie, programátori, ek. poradcovia

Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou – Joint venture – je charakterizovaný ako spoločenstvo medzi zahraničným partnerom a miestnym partnerom v krajine sídla podniku. Predstavuje dlhodobo kapitálovo zdôvodnenú a zmluvne určenú spoluprácu medzi podnikmi z rôznych krajín. Medzi motívy, ktoré vedú k vzniku spoločných podnikov, najčastejšie patrí:
? získanie dodatočných finančných zdrojov
? rýchly transfer technológií
? úspora nákladov vyplývajúca z rastúceho objemu výroby
? získanie nových tokov
? posilnenie konkurenčnej schopnosti podnikov
? rozloženie rizika v podnikateľskej činnosti.

Získaj 1 euro za príspevok

Máš semestrálku, odborný text, článok, vypracované otázky alebo akýkoľvek iný odborný text? Publikuj ho a získaj 1 euro za každý uverejnený príspevok. Podrobnosti nájdeš na stránke Získaj 1 euro za príspevok.

Pridaj komentár


+ 2 = deväť